">

سیاسی و روابط بین الملل

تحلیل روان شناختی شخصیت ترامپ و فتنه گری رژیم غاصب صهیونیستی

شخصیت متفاوت و غیر همگون ترامپ موجب گردیده که پژوهشگران روانشناس به تجزیه و تحلیل روانشناختی روحیات فردی و شخصیتی آخرین رئیس جمهور آمریکا و ارتباط آن با جهان سیاست به خصوص منطقه خاور میانه بپردازند. شخصیت حس محور ، تمایلات شدید به تامین منافع اقتصادی فردی و خانوادگی، عوامل محرک نیازهای غریزی و هیجان خواهی و ماجراجویی و نمایشگری ترامپ، از عوامل مشوقی هستند که رژیم صهیونیستی و جریانات وهابی با بهره جستن از آن، سیاست های منطقه ایی خود را پیش می برند. چگونگی موضوع فوق در این یادداشت مطرح شده است.

28 آگوست 2017 06:30

 

فتح اله فرجی

شخصیت شناسی ترامپ و منابع کنترل رفتاری او:  

ویژگی های رفتاری ترامپ و پیشینه ی زندگی، نقش و فعالیت های اجتماعی و رویکرد کاسب کارانه اش در تعامل با دیگران، علاقه مندی مفرط به سرگرمی و خوشگذرانی، جاه طلبی، تنوع طلبی زیاد ، پرخاشگری و اقتدارگرایی، برخورداری از روحیه، تغییرگرایی و دمدمی مزاج بودنش و …، نشان می دهد که او دارای شخصیتی غیرعاطفی، حس محور ، برونگرا و بی ثبات است. اما پس از احراز مسئولیت ریاست جمهوری آمریکا، به دلیل مواجه شدن با برخی موانع مربوط به نقش های سیاسی و دیپلماتیک، به نظر می رسد دچار نوعی آشفتگی روانی شده است. زیـرا در ارضای بی دغدغه ی تمایلات غریزی و انحصارطلبانه ی خود با محدودیت ها و موانع متعددی روبرو گردیده است. لذا او پس از پذیرش مسئولیت ریاست جمهوری، بین منافع فردی و منافع ملی آمریکا دچار تعارض روانی شده و در انطباق خود با شرایط جدید، ناتوان به نظر می رسد. این رویکرد منفعت طلبانه و خودخواهانه ی ترامپ، بی شک منافع ملی آمریکا را به خطر انداخته و عواقب ناخوشایندی را متوجه کشورش کرده و پیش بینی می شود که جامعه آمریکا همواره با تنش های پی در پی و بحران های اجتماعی نوپدیدی مواجه خواهد بود. زیرا ترامپ یک ماکیاولیست واقعی است و به جای منافع ملی آمریکا، بر تأمین منافع فردی خود تمرکز دارد و هرگاه پای منافع فردی اش در میان باشد، برای رسیدن به آن با هر عامل ناکام کننده واکنشی تهاجمی نشان داده و در مقابل، نسبت به هر مشوق برونزادی که نیازهای او را ارضاء نماید، به شدت علاقه نشان می دهد. این مشوق ها را می توان به سه دسته تقسیم نمود.

مشوق های مؤثر در جلب رضایت و همکاری ترامپ:  

  • مشوق های تأمین کننده ی منافع اقتصادی او و خانواده اش
  • مشوق های تأمین کننده ی نیازهای غریزی
  • مشوق های مرتبط با هیجان خواهی، ماجراجویی و نمایشگری

در این شرایط، صهیونیست ها با شناختی که از اوضاع روانشناختی ترامپ دارند، برای استفاده ابزاری از او در تحقق سیاست های شیطانی خود، تلاش فراوانی برای تأمین مشوق های یاد شده برای وی انجام می دهند. البته صهیونیست ها در استفاده ابزاری از قدرت ها، خصوصاً در راستای اهداف ضد اسلامی و ایرانی خود، ید طولایی در تأمین مشوق های مورد علاقه صاحبان قدرت دارند. آن ها ، از حماقت متحدان عرب خود، به ویژه حکام وهابی آل سعود، بیشترین استفاده را در تأمین هزینه های مورد نیاز خود در جلب حمایت ترامپ، نموده و بدین طریق نبض رئیس جمهور حس محور و کم تجربه امریکا را بدست گرفته اند. این در حالی است که ترامپ در زمان رقابت های انتخاباتی اش، بخشی از خشم خود را متوجه آل سعود و گروه تروریستی داعش نموده بود.

شتاب زدگی و رویکرد احساسی و خصمانه ی رئیس جمهور آمریکا بر علیه نظام اسلامی و ظلم ستیز ایران، و همسویی او با داعش و آل سعود، نشان می دهد که رژیـم صهیونیستـی و حکام وهـابـی عربستان، مشوق هـای خیره کننده و وسوسه انگیزی را به او و کابینه اش و هم چنین اعضای کنگره آمریکا و سازمان های بین المللی عرضه کرده اند. بنابراین، ترامپ نیز مانند همه رؤسای جمهور پیشین آمریکا، با دریافت مشوق های مادی، بازیچه ی رژیم صهیونیستی شده است.

ترامپ، رئیس جمهور پرهزینه برای اسرائیل و آل سعود:

گرچه در گذشته نیز دشمنان متعصب و افراطی نظام ج.ا.ایران هزینه های زیادی را برای تضعیف و براندازی این نظام اسلامی به خود تحمیل کرده اند، ولی بدون شک، در مورد اخیر، به مراتب بیش از هر زمان دیگر باید هزینه نمایند. زیرا ترامپ با سایر رؤسای جمهور آمریکا بسیار فرق دارد. او یک تاجر و کاسب کار حرفه ای و ثروتمند است که بالاترین مشوق های مالی را مطالبه خواهد کرد. در این وضعیت، رژیم صهیونیستی، عربستان و سایر متحدانش در منطقه، مجبورند بطور مستمر برای راضی نگهـداشتـن ترامپ متحمل هزینه های سنگین شده و مـراقب واکنش های عصبی و مطالبات جدید وی باشند. بنابراین، هرچه از زمان می گذرد، کار برای رژیم اسرائیل و متحدان عربش سخت تر می شود. آنان در آینده با چالش ها و مشکلات فزاینده ای در روابط با آمریکا مواجه شده و در درازمدت قادر نخواهند بود مطالبات ترامپ را تأمین نمایند.

بی شک، ترامپ با رویکرد نژادپرستانه و شعارهای افراطی خود که احتمالاً با تحریک منابع و عوامل پنهان صهیونیست ها صورت گرفته، دارای مخالفان سرسختی در کشورش می باشد، از این رو هزینه‏های حفظ دولت خود را به شدت افزایش داده است و رهبران حیله گر و خیانت پیشه ی اسرائیل، مجبورند با کمک متحدان خشمگین، کوته فکر و داعش پرور خود در منطقه، مشوق های مالی بیش تری را برای حفظ روابط و جلب حمایت او فراهم نمایند.

  اوضاع رژیم صهیونیستی در زمان ریاست ترامپ:

صهیونیست ها، امروزه در بدترین شرایط ممکن قرار دارند، رژیم اسراییل گرچه به لحاظ برخورداری از ادوات نظامی و تجهیزات جنگی دارای مجهزترین ارتش منطقه است، اما به لحاظ روانشناختی، ضعیف و ناتوان است. هم چنین، از آن جا که تقریباً همه ی قریب به اتفاق اسرائیلی ها غیربومی و از ملیت های مختلفی هستند، هیچ حس میهن پرستی در ارتش اسرائیل وجود ندارد که به واسطه آن (انگیزه میهن پرستی) به دفاع از کشورشان افتخار کنند.

رژیم اسرائیل، از کوچک ترین تهدید و خطری که البته خود مسبب آن می شوند، به ویژه از موشک های دفایی حزب الله لبنان و مردم رنجدیده ی غزه، به شدت می ترسند و همواره با کابوس و توهمِ گزند و آسیب دست به گریبان هستند. بطور قطع و یقین اگر صهیونیست ها از ارتشی قدرتمند برخوردار بودند، در شرایط فعلی، حتی یک مسلمان و مسیحی را در فلسطین اشغالی زنده باقی نمی گذاشتند. تسلط بر جهان، آرزویی است که صهیونیست ها همواره در ذهن خود می پرورانند و برای رسیدن به آن تلاش می کنند. اما آن ها، این موضوع را فهمیدند که برای تحقق رؤیاهای پوشالی خود به شدت نیاز به یارگیری و بهره گیری از قدرت و توان سایر کشورها به ویژه آمریکا دارند. از این رو، رژیم صهیونیستی با تمام قوا برای برتری خود در منطقه و جهان از تمام ظرفیت های منطقه ای و بین المللی خود استفاده می نماید. در این میان، قدرت و نفوذ ایران در غرب آسیا، به کابوسی وحشتناک برایشان تبدیل شده و روزی نیست که صهیونیست ها برای از رهایی از آن آرام و قرار داشته باشند.

خطر صهیونیست ها برای ترامپ:

ترامپ باید بداند که او و هیچ کس دیگر از خلق و خوی ذاتی خیانت پیشگی صهیونیست ها در امان نیست. آنها از یک سو با لبخند از ترامپ استقبال کرده و از سویی دیگر، در فعالیت های پنهانی خود، تمام ظرفیت ها و امکانات خود را برای به چالش کشیدن یا حتی حذف او به کار می گیرند. به عنوان نمونه، زمینه سازی اخیر کنگره آمریکا برای استیضاح ترامپ، تشدید اعتراضات و شورش های مردمی و جوسازی های پرحجم برخی رسانه های غربی و آمریکایی علیه ترامپ، در همین راستا طراحی گردیده است. (سی. ان. ان، واشنگتن پست، ان. بی. سی، نیویورک تایمز، فاکس نیوز، و … )

علت این امر شاید این باشد که رژیم صهیونیستی توقعات بیش از حدی از ترامپ در پیشبرد سیاست های توسعه طلبانه ی منطقه ای خود دارد. همانگونه که ترامپ تصور می کند عربستان یک گاو شیرده است و باید تا می توانند شیرش را بدوشند، رژیم صهیونیستی نیز تصور می کند که ترامپ یک گاو قدرتمندی است که تا زور دارد باید برای شخم زدن منطقه و جهان از او استفاده نماید. از سویی دیگر، ترامپ مایل نیست که تمام انرژی و مشغله ی ذهنی خود را صرف بلندپروازی های انحصارطلبانه صهیونیست ها کند.

بنابراین با حضور ترامپ، هر چه می گذرد رژیم صهیونیستی با مشکلات بیش تر و پرتنش تری در روابط با آمریکا مواجه خواهد شد و برای برون رفت از این وضعیت یأس آور دو راه بیش تر ندارد: نخست آن که با استفاده از عوامل آشکار و پنهان و با تطمیع و تهدید پنهانی و مستقیم ترامپ را به شدت تحت فشار قرار داده و او را وادار به همسویی بیش تر با سیاست های خود نماید. دوم آن که از طریق ، ترور فیزیکی یا شخصیتی و جریان سازی رسانه ای که در این موارد هم تبحر دارد، او را از صحنه سیاست حذف نماید. اما به نظر می رسد صهیونیست ها برای اهداف کوتاه مدت خود از روش اول استفاده می کنند و برای اهداف درازمدت روش دوم را در دستور کار خود قرار می دهند. علی ای حال، با توجه شرایط موجود، به نظر می رسد که رژیم غاصب صهیونیستی در کوتاه مدت نخواهد توانست تغییر چندانی در رفتار ترامپ ایجاد نماید و به ناچار به گزینه دوم فکر خواهد کرد و پیش بینی می شود آینده ترامپ در صحنه ی سیاست آمریکا روز به روز متزلزل تر خواهد شد. مگر اینکه در کانون فتنه یعنی ، در اسرائیل و عربستان اتفاقی پیش بینی نشده ای رخ دهد.

 

والسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.