">

فرهنگی اجتماعی

یک دقیقه؛ یک تحلیل، جنگ سایبری چیست؟ و چگونه با آن مقابله کنیم؟

امروزه به واسطه آمیختگی ارتباطات انسانی و فن اوری، جنگهای مبتنی بر تکنولوژی ارتباطی، به جنگهای سایبری تغییر ماهیت داده است.

21 سپتامبر 2019 10:08

بنام خدا

جنگ سایبری چیست؟ و چگونه مقابله کنیم؟

امروزه به واسطه آمیختگی ارتباطات انسانی و فن اوری، جنگهای مبتنی بر تکنولوژی ارتباطی، به جنگهای سایبری تغییر ماهیت داده است.

جنگ سایبری، حمله سازمان یافته و برنامه ریزی شده ایی هست که  توسط هکرهای دولتی، بین المللی و گروه های سایبری، به منظور تحمیل خواسته های خود، با استفاده از ابزار سایبر، در داخل یا خارج فضای سایبر آغاز و پایان میپذیرد.

مهمترین اهداف این جنگ، تخریب یا از کار انداختن زیر ساخت های حیاتی دولت هاست. بنابر این در دفاع سایبری و بازدارندگی، بازیگران این عرصه باید سیاست پیشگیری از حملات سایبری را، از طریق شناسایی ظرفیت و استراتژی دشمن از یک سو، و از سوی دیگر بالا بردن توانمندیی و طراحی سیاست های موثر، برای پاسخگویی به حملات سایبری و اقدامات تهاجمی متمرکز، بکار گیرند.

والسلام

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.