">

سیاسی و روابط بین الملل

دلایل شرکت در انتخابات

در انتخابات شرکت کنیم؟

در انتخابات شرکت کنیم؟

8 فوریه 2020 16:03

در انتخابات شرکت کنیم؟

بنام خدا

عمر چهل ساله انقلاب اسلامی ایران، گواه نقش انتخابات در تحقق مردم سالاری دینی بوده است.

ادامه این روند در تراز جمهوری اسلامی ایران، یعنی اعتقاد به اینکه شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی و دینی بوده

و بلوغ سیاسی جامعه به آن بستگی دارد

و با پذیرفتن قواعد انتخاباتی، سرنوشتمان را خودمان بدست گرفته و اجازه ندهیم بیگانگان برای ما تعیین تکلیف کنند.

در انتخابات شرکت می کنیم

زیرا انتخابات فرصتی برای جدا کردن صف خدمتگذاران واقعی از مدعیان خدمتگذار است

و با احترام به نتایج انتخابات به عنوان حق الناس، نشان خواهیم داد

آینده روشن نه در تقابل خشونت بار سیاسی، بلکه در پذیرفتن آنچه از صندوق رای بیرون می آید، شکل گرفته است

مردم سالاری دینی

 

بنام خدا

عمر چهل ساله انقلاب اسلامی ایران، گواه نقش انتخابات در تحقق مردم سالاری دینی بوده است.

ادامه این روند در تراز جمهوری اسلامی ایران، یعنی اعتقاد به اینکه شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی و دینی بوده

و بلوغ سیاسی جامعه به آن بستگی دارد

و با پذیرفتن قواعد انتخاباتی، سرنوشتمان را خودمان بدست گرفته و اجازه ندهیم بیگانگان برای ما تعیین تکلیف کنند.

در انتخابات شرکت می کنیم

زیرا انتخابات فرصتی برای جدا کردن صف خدمتگذاران واقعی از مدعیان خدمتگذار است

و با احترام به نتایج انتخابات به عنوان حق الناس، نشان خواهیم داد

آینده روشن نه در تقابل خشونت بار سیاسی، بلکه در پذیرفتن آنچه از صندوق رای بیرون می آید، شکل گرفته است

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.