">

فرهنگی اجتماعی

مدیران جهادی و انقلابی قسمت اول

جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی بر مبنای نظام دموکراسی مدیران خود را طبق آموزه های اسلامی و ایرانی انتخاب کرده که تعالی این مدیریت ها در مدیران جهادی و انقلابی تبلور پیدا کرده است. این یادداشت اولین قسمت از سلسله یادداشت ها با موضوع مدیریت جهادی با قلم علی اکبر فامیل کریمی است که پیش روی شما قرار دارد.

26 سپتامبر 2018 09:35

مقدمه

اگر علم مدیریت را قدرت ، مکانیزم و فرایند به‌کارگیری مؤثر و کار آمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل بدانیم که برای وصول به اهداف سازمانی بر اساس نظام ارزشی مورد قبول بکار گرفته می شود این علم باید در بر گیرنده لایه های مفهومی، علمی ، ارزشی و آرمانی باشد که در یک تعریف ترکیبی ارائه گردد .

از آنجا که تعریف ترکیبی  علم مدیریت از حوصله این یادداشت خارج است ما نیز بدون بیان تعریف خاص از  اینگونه مدیریت در این جا بر آنیم با عنایت به موضوع مذکور صرفاً توصیفی از علم مدیریت جهادی و انقلابی که که می تواند به عنوان یکی از  سر آمد های علوم مدیریتی به حساب آید؛ ارائه دهیم . عنوان ترکیبی که در اینجا ارائه می گردد ابتدا توصیف دو صفت جهادی ، انقلابی است و سپس تلفیق این دو مقوله با علم مدیریت خواهد بود .

بدون بیان سایر تعاریف و توصیفات  احتمالی که ممکن است در ارتباط با علم مدیریت جهادی بیان شده باشد در اینجا صرفا به نوع نگاه و توجه و هدایت مقام معظم رهبری در این خصوص را که دارای قوام و محتوای ویژه است می پردازیم  نگاهی که ضمن داشتن بار تعریف واژگانی ، رسالت و مهمترین شاخص های این عنوان را هم بیان می دارد.

مقام معظم رهبری ۲۹اسفند ماه سال ۱۳۹۶ در دیدار با مردم آذربایجان شرقی در ارتباط با مدیریت جهادی فرمودند:

((باید مدیریّت جهادی را بر دیوان‌سالاری‌های فرسوده ترجیح بدهیم؛ این یکی از اولویّت های ما است؛ اصرار {ما} بر مدیریّت جهادی {است}. مسئولین کشور در قوّه‌ی مجریّه، در قوّه‌‌‌ی قضائیّه، در بخشهای مختلف، {بایستی} مدیریّت جهادی را دنبال بکنند. مدیریّت جهادی به معنای بی‌انضباطی نیست؛ پُرکاری، با تدبیر حرکت کردن، شب‌ و روز نشناختن و دنبال کار را گرفتن، این معنای مدیریّت جهادی است.))

همچنین ایشان در ارتباط با مدیریت انقلابی فرمودند:

ما هرجا یک مدیریّت انقلابیِ فعّالِ پُرتحرّک داشتیم، کار پیش رفته است؛ هرجا مدیریّت های ضعیف، بی‌حال، ناامید، غیرانقلابی، و بی‌تحرّک داشتیم؛ کارها یا متوقّف مانده است، یا انحراف پیدا کرده است. (رهبر انقلاب در حرم مطهر رضوی،۱/۱/۱۳۹۶)

لیکن همواره در تعریف مدیریت جهادی و انقلابی آنچه تمام ذهن ها و افکار را به خود جلب می کند واژگان و جملاتی همچون :

عاقلانه ، عاملانه در صحنه بودن، عاشقانه و عابدانه حرکت کردن ، ایثار و شجاعت را به منصه ظهور رساندن ، جدیت و تلاش را ملکه ذهنی خود قرار دادن ، هدفمند و خستگی ناپذیری به سمت اهداف مورد نظر رفتن ، خدا محوری و مردم داری را بستر تمام اعمال خود قرار دادن ، صداقت و هوشمندی را جزو صفات باطنی و ظاهری خود دانستن ، تکلیف مداری صرف و نتیجه بخشی در اجرای به ظهور رساندن ، فرصت ساز و خدمتگذار در همه عرصه ها با شعله ور نمودن امید در زندگی مردم و…. است.

از طرفی ، زدودن تمام منیت ها و خودیت در امور محوله ، نفی تمام باند بازی ، جناح گرایی در برنامه ریزی و اجرا ، تشخیص بین حلال و حرام در میدان عمل ، قائل به محرم و نامحرم در مواجه با آن ، به پائین کشیدن تمام تابلوهای رانت خواری از مسیر مدیریتی ، جدال با منفعت طلبان و سود جویان از رنج مردم و بیت المال مسلمین، میدان ندادن به تنبلی ، خمودی و افسردگی و جمودی به فضای مدیریتی ، تلاش برای ریشه کن نمودن فقر و تنگدستی در دستور کار خود، مبارزه با هر نوع بی عدالتی و… نیز مطرح است.

تمام این مصادیق و مولفه های مذکور برای به فعلیت درآمدن نیازمند بستری هستند تا مدیریت جهادی و انقلابی عملی گردد. در ادامه با اشاره به بخشی از روند مدیریتی در جمهوری اسلامی به آن بسترها اشاره خواهد شد

مبانی نظری و تحقیقی :

 روند مدیریت انقلابی در جمهوری اسلامی ایران

مدیریت در جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی دارای تعاریفی بوده که همیشه در کلام امام خمینی (ره) و در اوراق زرین این قیام مورد توجه است .

جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی به مبنای یک نظام دموکراسی مدیران خود را طبق آموزه های اسلامی و ایرانی انتخاب کرده که تعالی این مدیریت ها در مدیران جهادی و انقلابی تبلور پیدا کرده است که همواره با موفقیت هایی همراه بوده است و هرگاه به هر نسبت که از مدیریت جهادی و انقلابی فاصله گرفته به همان نسبت آسیب و گرفتاری نمایان شده و تهدیدات و بحران ها آشکار گردیده است.

مدیریت بسیار حکیمانه ی امام خمینی (ره) از شروع نهضت تا آخر مملو و نمای کامل و شکل گرفته از سیره مدیریت جهادی و انقلابی است همچنانکه در تاریخی ترین سند مبارزاتی امام خمینی (ره) در مقایسه میان قیام لله و قیام برای منافع شخصی که در ملاک های نگاه به مدیریت جهادی و ا نقلابی به محاسبه در می آید چنین می گوید:

“خودخواهی و ترک قیام برای خدا ما را به این روزگار سیاه رسانده و همه جهانیان را بر ما چیره کرده و کشورهای اسلامی را زیر نفوذ دیگران درآورده . قیام برای منافع شخصی است که روح وحدت و برادری را در ملت اسلامی خفه کرده . قیام برای نفس است که بیش از دهها میلیون جمعیت شیعه را بطوریکه از هم متفرق و جدا کرده که طعمه مشتی شهوت پرست پشت میزنشین شدند . ” (سخنان امام (ره) ۱۵ اردیبهشت ۱۳۲۳)

یا پس از فاجعه کشتار نوزدهم دیماه ۵۶ در پیام تاریخی خود در مقایسه میان اهداف انبیا برای حکومت و سلطنت غیرقانونی پهلوی چنین می فرمایند:

“از اول بشر مبتلای به همین مشکل بوده که اسلحه در دست اشخاص ناصالح بوده و همه مشکلات بشر همین معناست تا خلع سلاح نشوند این اسلحه دارهای ناشایسته کار بشر سرانجام پیدا نمی کند . انبیا هم آمده اند که این اسلحه دارهای بی صلاحیت بی عقل را خلع سلاح کنند . ” (سخنان امام (ره) اول دی ماه ۱۳۵۶)

سپس در ادامه ی حرکت در این مسیر هشت سال دفاع مقدس ما نیز با مدیریت های جهادی و انقلابی جوانان و افرادی به بهترین شکل سازمان داده شد ،به نحوی که یک انقلاب نو پا در آن زمان توانست مقابل ابرقدرت های زمان بایستد و به پیروزی منجر گردد.

برگ زرین تاریخ انقلاب مملو است از این دست مدیریت هایی که به بهترین شیوه به برترین نتایج ختم گردیده است، و در ذیل به برخی از آنها تنها به عنوان اشاره خواهیم کرد:

 • ۱- مدیریت فتنه ها در سالهای ابتدایی انقلاب مانند مقابله با منافقین
 • ۲- مدیریت حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) در مقابله با فتنه ی رخنه در انقلاب همچون ، ریاست جمهوری بنی صدر و قائم مقام وقت رهبری آیت الله منتظری
 • ۳- مدیریت براساس نقشه راه مدیریتی انقلاب در برهه حساس کشور و انتخاب آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) به عنوان رهبری انقلاب اسلامی
 • ۴- مقابله با فتنه ها با توجه به مدیریت انقلابی و جهادی همراه با بینش های حکیمانه رهبر انقلاب
 • ۵- مدیریت عدم وابستگی به بیگانه و استقلال اقتصادی نظام با توجه به مدیریت جهادی
 • ۶- وحدت کلمه در مدیریت انقلابی و جهادی تا به نتیجه رسیدن برنامه های اولیه انقلاب تا سر منزل نهایی و مقابله انقلابی با دشمنان
 • ۷- بینش و مدیریت انقلابی و جهادی در مقابله با نقش شوم دشمنان در فتنه گری های پس از انتخابات سال۱۳۸۸
 • ۸- مدیریت سیاسی و بینش های کلان سیاست خارجه با توجه به مدیریت انقلابی و جهادی
 • ۹- مقابله با نقشه های شوم غرب و دیگر دشمنان با ایران اسلامی با توجه به مدیریت انقلابی تحت نظر و بینش های حکیمانه ی رهبری معظم انقلاب در مذاکرات هسته ای
 • ۱۰- مدیریت در عرصه های امنیت خارجه با توجه به نگاه مدیریت انقلابی و جهادی
 • ۱۱- تقویت و به ظهور نشستن توانمندی های نظامی در دامن مدیریت جهادی و انقلابی
 • ۱۲- مقابله با فتنه ی دشمنان در دی ماه ۱۳۹۶ با تکیه بر مدیریت انقلابی و جهادی
 • ۱۳- مشخص کردن ساز و کار انقلابی و جهادی برای شکل گرفتن نظام اقتصاد مقاومتی بر مبنای مدیریت های انقلابی و جهادی.

این ها تنها مواردی قلیل از پر نمود ترین اتفاقات مدیریت شده ی در نظام پرقدرت جمهوری اسلامی ایران بود که ذکر شد.

در قسمت بعدی این یادداشت به فرازهای مختلفی از سخنان  رهبر معظم انقلاب در خصوص مدیریت جهادی خواهیم پرداخت.

ادامه دارد…..

5 دیدگاه برای “مدیران جهادی و انقلابی قسمت اول

 1. عجیب است که با این مدل مدیریت ما هنوز نتوانسته‌ایم بعد از ۳۰ سال مصلای تهران را تکمیل کنیم و بزرگترین تجمعات خود را در ورزشگاهی برگزار می‌کنیم که رژیم شاه با مدیریت غیرجهادی بنا کرده است: به عمل کار برآید به سخندانی نیست.

  باز هم ارادتمند 🌹🌹🌹

 2. اگر قصد قیاس دارید کامل مقایسه کنید . همین گونه قیاس ها را شما الان در مورد عربستان و امارات و قطر و بحرین و کویت هم که اکنون اینچنین خوار ذلیل استکبار هستند می توانید داشته باشید اما کیست که نداند حسابهای کلان اینان در بانکهای غربی تا کنون هیچ عزت و احترامی برای مسلمانان نیاورده بلکه فقط قتل و کشتار کودکان و …. ببار اورده است

 3. کاش می دانستم عزت یعنی چه؟
  یعنی در فقر و اعتیاد و بی کاری و ارزش پول ملی کاملا به سند توسعه یعنی اول شدن در منطقه نزدیک شده باشی
  می شود عزت…
  یا اینکه نماد کشور را فقط و فقط
  در مقابل هوادارن دو آتشه نظاره کنی
  تو گویی معنای ملت یعنی هوادار
  می شود عزت…

 4. بخشی از عزت ما هم مرهون کشته شدن زنان و کودکانی است که در سوریه برای بقای یک بچه دیکتاتور ریخته شده است .

  ویرانی یمن و عراق و افغانستان هم بخش دیگری از عزت و بزرگی ایران و عربستان و امارات و امریکا است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.