">

سیاسی و روابط بین الملل

چگونگی جهان سیاست در پسا کرونا

جهان سیاست در پسا کرونا چگونه است؟

جهان سیاست در پسا کرونا چگونه است؟

20 آوریل 2020 14:08

چگونگی جهان سیاست در پسا کرونا

چگونگی جهان سیاست در پسا کرونا

چگونگی جهان سیاست در پسا کرونا

بنام خدا

چگونگی جهان سیاست در پسا کرونا

تداوم بحران کرونا  نشانگر آینده ایی نه چندان مطلوب برای نظام سرمایه داری است

آینده ( جهان سیاست در پسا کرونا) پیش روی سیاست بین الملل در بحران کرونا می تواند موجب

  • افزایش واگرایی در اتحادیه اروپا،
  • بی اعتباری نهادهای بین المللی،
  • رشد گرایشات ناسیونالیستی،
  • حاکمیت سیاسی سازمان بهداشت جهانی،
  • ارتقاء جایگاه چین،

و  بروز احتمالی دگرگونی جدید در ساختار نظم سیاسی جهان ( جهان سیاست در پسا کرونا)شده و تغییراتی همچون

  • جابجایی در ریاست کاخ سفید آمریکا،
  • سعی اروپای مستقل از آمریکا برای احیای اقتصاد زمین خورده،
  • دعوت چین از کمپانیهای بزرگ، با در اختیار گرفتن بیش از ۵۰ درصد از سهام انان،
  • تجارت و سیاست تهاجمی روسیه در اروآسیا،
  • تلاش کشورهای سرمایه دار برای ورود به اقتصاد مقاومتی ایران را به همراه داشته باشد.

والسلام

تداوم بحران کرونا  نشانگر آینده ایی نه چندان مطلوب برای نظام سرمایه داری است

آینده ( جهان سیاست در پسا کرونا) پیش روی سیاست بین الملل در بحران کرونا می تواند موجب

افزایش واگرایی در اتحادیه اروپا،

بی اعتباری نهادهای بین المللی،

رشد گرایشات ناسیونالیستی،

حاکمیت سیاسی سازمان بهداشت جهانی،

ارتقاء جایگاه چین،

و  بروز احتمالی دگرگونی جدید در ساختار نظم سیاسی جهان ( جهان سیاست در پسا کرونا)شده و تغییراتی همچون

جابجایی در ریاست کاخ سفید آمریکا،

سعی اروپای مستقل از آمریکا برای احیای اقتصاد زمین خورده،

دعوت چین از کمپانیهای بزرگ، با در اختیار گرفتن بیش از ۵۰ درصد از سهام انان،

تجارت و سیاست تهاجمی روسیه در اروآسیا،

تلاش کشورهای سرمایه دار برای ورود به اقتصاد مقاومتی ایران را به همراه داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.