">

فرهنگی اجتماعی

مدیران جهادی و انقلابی-۲

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران نظام مدیریت بر مبنای آموزه های اسلامی و ایرانی انتخاب گردید. تعالی این مدیریت ها در مدیران جهادی و انقلابی تبلور پیدا کرد. قسمت دوم این یادداشت علی اکبر فامیل کریمی معیارهای مدیریت جهادی را مطرح و مدیریت های جهادی که تحول آفرین بوده اند را بیان می کنند.

12 دسامبر 2018 12:50

در قسمت اول به بخشی از شاخص های مدیریت انقلابی و جهادی اشاره گردد که اصلی ترین آنها را در مدیریتی پویا و فعال، کارگشا، هدفمند، ،شجاع، تصمیم گیرنده و تصمیم ساز، ریسک پذیر بر مبنای عقل و منطق و تبیین کننده باید جستجو نمود که امروزه مصادیق واقعی در بکارگیری رهنمودهای رهبرانقلاب اسلامی تبلور پیدا می کند از جمله توجه به منافع ملی و نفی منافع شخصی،کارجهادی به معنای واقعی و فعالیت جهادگونه در تمام مأموریت ها، نگاه تحولی کلان و انقلابی در همه حال، کارکرد انقلابی و جهادی بدون نگاه طلبکارانه که همگی آنها فرآیند های خاصی را دارند مثلا وقتی گفته می شود در مدیریت انقلابی توجه به منافع شخصی گردیده است یعنی اینکه در تمام مراحل قانونگذاری باید توجه به منافع ملی طوری عنایت شود که هیچ منافع دیگری ظرفیت و توان عبور و یا دور زدن منافع ملی را نداشته باشد، طیف بندی ها و دسته بندی های سیاسی رایج و معمول در جامعه نتوانند شرایطی را بوجود آورند که منافع طیف و حزبی ارجحیت پیدا کند یا اینکه وقتی شاخص فعالیت جهادی در سیستم مدیریتی مذکور قرار است مصداق پیدا کند. این به این مفهوم است که تلاش و جدیت زمان و مکان نمی شناسد و معیار ارزش گذاری حقوق و مزایای دنیوی نخواهد بود بلکه معیار و ارزش بر اساس میزان دسترسی به آرمان ها و ارزش ها خواهد بود که نمونه بارز آن در اوایل انقلاب اسلامی در جهاد سازندگی تبلور پیدا نموده بود.

مدیریت جهادی و انقلابی همواره تحولگرا و توسعه محور است و هر مدیریت سردرگم و بی قواره و بی هویت و غیر هدفمند نمی تواند در شاکله آن رسوخ نماید بلکه رو به جلو حرکت کردن و نوآوری و توسعه محوری شیرازه آن واقع خواهد شد. همانند آنچه در مدیریت صنایع موشکی کشور اتقاق افتاد.

وقتی در مدیریت انقلابی شاخص تکلیف مداری و غیر طلبکارنه مطرح است یعنی اینکه واقعا مردم ولی نعمت هستند و مدیر بدهکار و مسئول در قبال مردم و جامعه و این یعنی مدیریت در خدمت مردم و… نمونه این نوع فعالیت را در پروژه رویان و امثالهم در کشور شاهد هستیم، در این نوع مدیریت با حفظ این شاخص دیگر سهم خواهی و باند بازی و طیف بندی هیچ جای پای ندارد. که از درون آن مدیران خانوادگی با طعم اختلاس و ارتشاء و حیف و میل بیرون بیاید.

گفته شده در مدیریت انقلابی و جهادی بن بست وجود ندارد؛ این بدان معناست که خلاقیت و نوآوری و ابتکار عمل همواره در مدیریت انقلابی باید جاری و ساری بوده و لاینفک تلقی شود و خمودی و وادادگی و انفعال مفهوم نداشته باشد.

وقتی در مدیریت انقلابی و جهادی ریسک مدیریتی بر مبنای اصول شناخته شده و منطق پذیری خود نمایی می کند یعنی شجاعت پذیری و سرعت عمل در مدیریت ها با عبور از تمام موانع و مشکلات مدیریتی

که پیش روی مدیر است گذر کرده و به جلو حرکت کند.

وقتی در مدیریت انقلابی فرآیند مدیریتی اصل شناخته شده، این به معنی برنامه محوری بر اساس فرآیندهای عقلی است و با هر نوع هرج ومرج و بی برنامگی بیگانه خواهد بود.

این ها تنها بخشی از معیارهای مورد نظر در قاموس مدیریت انقلابی است که در موارد بالا ذکر شده است.

اما متأسفانه به مرور زمان همان قدر که این معیارها اثرگذاری داشته است، متأسفانه دست های شناخته شده و ناشناخنه بر اساس دیدگاه های مدیریت سکولاریسیمی و غرب گرایانه شاهد القأ نوعی مدیریت غیر کار آمد و فشل گونه در قالب مدیریت جهادی هستیم تا مدیریت جهادی و انقلابی از دامن مدیریت کشوری رخت بر بندد.

این فراموشی عامدانه و جاهلانه امروز خود را در جریان بخشی از مدیریت کشور نشان داد و باعث این شد تا رهبر انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(حفظه الله) نسبت به این موضوع تأکیدات و تذکرهایی ارائه دادند که اگر امروز در دستور کار جدی مدیریت کشور قرار گیرد و مصادیق روشن آن در فضای کشوری عملی گردند بزرگترین تحول و اساسی ترین دگرگونی مثبت را بدنبال خواهد داشت.

از جمله عدم مدیریت اقتصادی در برهه ای از زمان که با تحریم های دشمنان نیز مصادف بود، باعث شد تا کشور ایران از این نقطه ضعف ضربه ای بسیار سنگین در سطح عمومی و حتی خاص جامعه بخورد و همه ناشی از دور شدن از مدیریت جهادی و انقلابی است. زیرا اگر ملاک های مدیریتی در انتخاب و انتصاب و محول کردن امور حساس در سطوح مختلف مدیریتی جهادی و انقلابی بود به هیچ وجه حقوق های نجومی شکل نمی گرفت، زیاده خواهی ها و سهم طلبی ها از ناحیه مدیران صورت نمی پذیرفت، جریان آقا زاده ها راه نمی افتاد، ویژه خواری ها مفهوم پیدا نمی کرد، طبقه مدیرانی با تجمل گرایی و اشرافی گری پیدا نمی شد، فضای روانی دشمنان، مدیران را مرعوب نمی ساخت و… به همین جهت توصیه ها، تاکیدات، تذکرات و بعضی مواقع فریادهای ایشان به مدیران و همه تأثیر گذاران بر عرصه های مختلف در جامعه به حرکت انقلابی بخصوص در بعد مدیریتی با تاکید بر واژگانی چون ( انقلابی گری ، مدیریت جهادی ، و…) در بر گیرنده نکات ارزنده ای است که در بر گیرنده مصادیق روشن در خطاب به مدیران عالی کشور است.

درخت تنومند انقلاب از بی خردی ها و کج سلیقگی های مدیریتی در طول سالهای گذشته کم ضربه نخورده است ، و دشمنان نیز که هوشیارانه به دنبال فرصت هستند تا استفاده خود را از لحظات حاشیه ای ببرند ، بیشتر موقعیت های خود را در چنین وضعیت هایی پیدا می کنند.

توجه به کارآمدی، انقلابی و جهادی بودن همکاران درنگاه رهبری

رهبر انقلاب اسلامی در گرامیداشت هفته‌ی دولت و بزرگداشت یاد و خاطره‌ی شهیدان رجایی و باهنر به‌عنوان دو نام ماندگار و نمادین، گفتند: «با اینکه دوران مسئولیت این دو بزرگوار، بسیار کوتاه بود و نمی‌توان قضاوتی درباره‌ی عملکرد اجرایی آنان داشت، اما همواره از این دو شهید عزیز به نیکی و با تجلیل یاد می‌شود که علت آن، روحیات شخصیتی و مدیریتی آنان، همچون «انقلابی، مؤمن و صادق بودن» است».

(دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت با رهبر انقلاب ،۴شهریور۱۳۹۶)

« به نظر من آن کلمه‌ی کلّی و فراگیر و جامعی که می شود در این زمینه گفت، کلمه‌ی «انقلابیگری» است. رفتار نمایندگان مجلس باید رفتار انقلابی باشد؛ برخورد باید برخورد انقلابی باشد. …. رفتار، باید رفتار انقلابی باشد؛ رفتار انقلابی به معنای رفتار غیرمدبّرانه نیست، به‌معنای رفتار عاقلانه و مدبّرانه‌ و مجاهدانه است؛ حرکت جهادی. اینکه ما به مدیران مرتّب توصیه میکنیم «مدیریّت جهادی»، این در مورد مجلس، رفتار جهادی است، سخن گفتن جهادی است، اقدام کردن مجاهدانه و جهادی است، انقلابیگری است.» ( بیانات در دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی ۳۰ خرداد۱۳۹۷)

نکته مهم در بیانات مقام معظم رهبری که ممکن است کمتر بدان توجه گردد؛ موضوع مدیریت جهادی و انقلابی در برخی از مناسب حاکمیتی از جمله نمایندگی مردم است که با موضوع حفظ دستاوردهای انقلاب است گره قانونی و شرعی خورده است. به بیان دیگر اگر افراد متشرع بر مسند اینگونه امور قرار بگیرند اما روحیه انقلابیگری و جهادی نداشته باشند هم به لحاظ قانونی بر حضورشان محل اشکال است و هم به لحاظ شرعی جایگاهشان دارای اشکال وارد است و طبیعتا آنچه از این مسئولیت به لحاظ مادی بهره ببرند را نمی تواند به راحتی در زمره کسب و درآمد حلال برشمرند. «روحیه‌ی ایمان و انگیزه‌ی انقلابی باید بر همه‌ی کارهای نماینده‌ی محترم مجلس حاکم باشد. نگهبانی از دستاوردهای انقلاب و مبانی نظام، جزو سوگند نمایندگی شما است که اگر این انجام نگیرد، حضور نماینده، هم از لحاظ قانونی اشکال پیدا میکند، هم از لحاظ شرعی اشکال پیدا میکند. اگر چنانچه دستاوردهای انقلاب مراعات نشود و دستاوردهای نظام مورد توجّه قرار نگیرد، این، هم از لحاظ قانون اساسی، هم از لحاظ شرع دچار مشکل می شود.» (همان)

به غیر از نمایندگی مجلس که مقام معظم رهبری به صراحت از آن نام برده اند کدامیک از مناسب و مشاغل حاکمیتی را می توان نامبرد که حفظ دستاوردهای انقلاب و در نتیجه ضرورت داشتن مدیریت جهادی و انقلابی از ملزومات آن نبوده  یا نخواهد بود.

اما چگونه می شود مدیریت انقلابی را در جامعه شکل داد و راه های برون رفت از وضعیت فعلی مدیریت کنونی کشور که در برگیرنده یافته های نظری تحقیقی و نتیجه گیری خواهد بود در قسمت های بعدی خواهد آمد.

 ادامه دارد…..

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.