">

سیاسی و روابط بین الملل

آیا افزایش قیمت سوخت ضروری است؟

آیا افزایش قیمت سوخت ضروری است؟ پاسخ در یک دقیقه

19 نوامبر 2019 13:01

 

بنام خدا

آیا افزایش قیمت سوخت ضروری است؟

تحریم و سیاست فشار حداکثری دشمن نشان داد، وابستگی اقتصاد ایران به نفت می تواند پاشنه آشیل برای اقتصاد کلان کشور باشد. بنحوی که با افزایش قیمت سوخت پس از شش سال که اکنون عملی گردید، شاهد بروز نگرانی هایی در سطح جامعه تا مرز برهم خوردن نظم اجتماعی در برخی از نقاط کشور هستیم.

برای رهایی از این وابستگی، چاره کار در حذف درآمدهای نفتی از بودجه، فروش سهام دولتی پتروشیمی و پالایشگاه به مردم، ایجاد ساز و کاری دائمی برای تعیین قیمت واقعی سوخت، توسعه حمل و نقل عمومی، مراقبت بر روند قیمت گذاری کالاها، اتکا به مالیات های فراگیر، توجیه و اطلاع رسانی به موقع به مردم و بهره گیری کامل از نظرات کارشناسی است، تا از این طریق گام بلندی جهت حل این معضل اقتصادی برداشته شود.

والسلام

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.