">

مرتب سازی:

جدیدترین ها

بیشترین بازدید

منطقه جغرافیایی

گونه های نوشتاری

نویسنده

کلید واژه

قطعنامه ۲۲۳۴ شورای امنیت سازمان ملل علیه رژیم صهیونیستی! چرا؟

قطعنامه ۲۲۳۴ شورای امنیت سازمان ملل علیه رژیم صهیونیستی! چرا؟

تصویب قطعنامه ۲۲۳۴ مبنی بر ممنوعیت شهرک سازی در سر زمین های اشغالی فلسطین توسط شورای امنیت سازمان ملل که با رأی ممتنع همراه بود،موجب واکنش منفی رزیم صهیونیستس گردیدکه این واکنش ها در دو بازۀ زمانی کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

مطالب بیشتر