مرتب سازی:

جدیدترین ها

بیشترین بازدید

منطقه جغرافیایی

گونه های نوشتاری

نویسنده

کلید واژه

آثار و پیامدهای سیاسی و اجتماعی برجام

آثار و پیامدهای سیاسی و اجتماعی برجام

روند طولانی مذاکرات و متغیرهای اثرگذار آن، پایداری مردم و حاکمیت در برابر فشار تحریم ها، عیار بالای مردم ایران در حمایت از نظام اسلامی، چهره دشمنان و صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران و رسمیت یافتن برنامه هسته ای ایران را با برجام به جهانیان نشان داد. در این یادداشت با طرح آثار و پیامدهای مثبت و منفی این توافق، بر تقویت آن تاکید کرده است.

مطالب بیشتر