مرتب سازی:

جدیدترین ها

بیشترین بازدید

منطقه جغرافیایی

گونه های نوشتاری

نویسنده

کلید واژه

چین و سیاست های پیشرفت-۱

چین و سیاست های پیشرفت-۱

این یادداشت قسمت اول از سخنان اقای خاجی سفیر سابق ایران در چین است که در گروه سیاست خارجی موسسه فرهیختگان ایراد گردیده و به سیاست های اقتصادی و خارجی چین طی چهل سال گذشته، اختصاص دارد.

چیستی گروه تکفیری داعش، سازمان رزم و ساختار اقتصادی آن

چیستی گروه تکفیری داعش، سازمان رزم و ساختار اقتصادی آن

یادداشت پیش رو ضمن تعاریفی از ماهیت وجودی داعش روند شکل گیری آن را بازنگاری کرده و سازمان رزم و ساختاراقتصادی آن تشریح نموده و چگونگی تامین و توانایی منابع مالی داعش را بازگو می کند.

فرصت ها و چالش های جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی

فرصت ها و چالش های جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی

شناخت فرصت ها و چالش های پیش روی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۶ در حوزه سیاست خارجی  یکی از دغدغه های سیاست مداران و نظریه پردازان این حوزه  است. یادداشت پیش رو به صورت گذرا به برخی از این  فرصت ها و چالش ها  اشاره می کند.

نگاهی گذرا به جریان سلفی تکفیری داعش (قسمت اول)

نگاهی گذرا به جریان سلفی تکفیری داعش (قسمت اول)

تروریسم پدیده ایی تاریخی با قدمت هزاران ساله است . پدیده ای ناخوشایند که اکنون تبدیل به چالشی اساسی برای ادامه حیات سیاسی دولت ها در مناطق مختلف جهان گردیده. امروزه دامنه و گسترش پدیده نابه هنجار تروریسم به تمامی امور سیاسی ، اجتماعی ، اعتقادی و حتی فرهنگی و اقتصادی نظام های سیاسی در […]

مطالب بیشتر