مرتب سازی:

جدیدترین ها

بیشترین بازدید

منطقه جغرافیایی

گونه های نوشتاری

نویسنده

کلید واژه

برنامه مدیریت جانشین‌پروری در سازمان ها

برنامه مدیریت جانشین‌پروری در سازمان ها

طرح و گسترش مفاهیمی نظیر کشف و مدیریت استعدادها، جانشین پروری، پرورش و توسعه کارکنان، شایسته سالاری و توجه جدی سازمان ها به نظامهای کنترل و سنجش عملکرد، فرآیندهای استخدام و ارتقاء و برنامه ریزی آموزشی کارکنان دستمایه این مقاله به قلم دکتر رستگار پژوهشگر حوزه منابع انسانی است.

جانشین پروری و ضرورت های سازمانی

جانشین پروری و ضرورت های سازمانی

موضوع چرایی و چگونگی جانشین پروری و ضرورت های آن در سازمان هایی که در شرف بازنشستگی اکثریت کارکنانشان هستند در این یادداشت به آن پرداخته شده است.

مطالب بیشتر