">

سیاسی و روابط بین الملل

تحریم و تحریف

تحریم، تحریف دو لبه قیچی

از عوامل مهم شکست «تحریم» یا فشار حداکثری استکبار، پایمردی مردم بر باورهای اصیل انقلاب اسلامی ایران است و تحریف ...

31 اکتبر 2020 11:05

تحریم ، تحریف

تحریم ، تحریف دو لبه قیچی

تحریم و تحریف دو لبه قیچی

بنام خدا

تحریم، تحریف دو لبه قیچی

از عوامل مهم شکست «تحریم» یا فشار حداکثری استکبار، پایمردی مردم بر باورهای اصیل انقلاب اسلامی ایران است.

از این رو دشمن «تحریف» را برای از هم پاشیدن روحیه مقاوم مردم انتخاب کرد.

«تحریف» از طریق ارائه ادرس های غلط، انتشار دروغ و جابجایی واقعیت ها با تولید محتوای جذاب در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و رسانه ها و جراید بیگانه؛ به روحیه مردم ضربه می زند.

اکنون «تحریم» و «تحریف» همچون لبه های قیچی، با هدف بریدن «ارتباط»، «اعتقاد» و «اعتماد» ملت از نظام جمهوری اسلامی و قطع رگه های حیات اقتصاد و معاش مردم عمل می کنند.

تداوم پایمردی بر روی اصول، هوشیاری، روشنگری و تلاش در اقتصاد مقاومتی، مبارزه جدی با فساد، به همراه اتحاد و همدلی همه آحاد ملت، راه علاج مبارز با «تحریم» و «تحریف» است.

والسلام

تحریم ، تحریف

 

از عوامل مهم شکست «تحریم» یا فشار حداکثری استکبار، پایمردی مردم بر باورهای اصیل انقلاب اسلامی ایران است.

از این رو دشمن «تحریف» را برای از هم پاشیدن روحیه مقاوم مردم انتخاب کرد.

«تحریف» از طریق ارائه ادرس های غلط، انتشار دروغ و جابجایی واقعیت ها با تولید محتوای جذاب در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و رسانه ها و جراید بیگانه؛ به روحیه مردم ضربه می زند.

اکنون «تحریم» و «تحریف» همچون لبه های قیچی، با هدف بریدن «ارتباط»، «اعتقاد» و «اعتماد» ملت از نظام جمهوری اسلامی و قطع رگه های حیات اقتصاد و معاش مردم عمل می کنند.

تداوم پایمردی بر روی اصول، هوشیاری، روشنگری و تلاش در اقتصاد مقاومتی، مبارزه جدی با فساد، به همراه اتحاد و همدلی همه آحاد ملت، راه علاج مبارز با «تحریم» و «تحریف» است.

والسلام

از عوامل مهم شکست «تحریم» یا فشار حداکثری استکبار، پایمردی مردم بر باورهای اصیل انقلاب اسلامی ایران است.

از این رو دشمن «تحریف» را برای از هم پاشیدن روحیه مقاوم مردم انتخاب کرد.

«تحریف» از طریق ارائه ادرس های غلط، انتشار دروغ و جابجایی واقعیت ها با تولید محتوای جذاب در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و رسانه ها و جراید بیگانه؛ به روحیه مردم ضربه می زند.

اکنون «تحریم» و «تحریف» همچون لبه های قیچی، با هدف بریدن «ارتباط»، «اعتقاد» و «اعتماد» ملت از نظام جمهوری اسلامی و قطع رگه های حیات اقتصاد و معاش مردم عمل می کنند.

تداوم پایمردی بر روی اصول، هوشیاری، روشنگری و تلاش در اقتصاد مقاومتی، مبارزه جدی با فساد، به همراه اتحاد و همدلی همه آحاد ملت، راه علاج مبارز با «تحریم» و «تحریف» است.

والسلام

 

یک دیدگاه برای “تحریم، تحریف دو لبه قیچی

  1. هر وقت کار برای فرزندانم فراهم شد هروقت اینحانب توانستم با حقوق ماهیانه ام برای خود و همسر و فررندانم زندگی درستی با حداکثر رفاه را فراهم نمایم و هروقت… آن موقع تحریم ها لغو شده است. …….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.