">

فرهنگی اجتماعی

ویروس منحوس کرونا نشان داد می تواند به حربه ایی برای تسلط بیشتر نظام سلطه در دنیا شده ....

تروریسم بهداشتی و ترور سلامت

ویروس منحوس کرونا نشان داد می تواند به حربه ایی برای تسلط بیشتر نظام سلطه در دنیا شده ....

6 آوریل 2020 17:34

تروریسم بهداشتی و ترور سلامت !!

 

ترور سلامت مردم

تروریسم سلامت حربه ایی برای تسلط نظام استکبار

 

ویروس منحوس کرونا نشان داد می تواند به حربه ایی برای تسلط بیشتر نظام سلطه در دنیا شده و ابزاری برای اقدامات تروریستی استکبار شود.

پس از عملیاتی شدن واژه هایی چون؛

تروریست نظامی، دولتی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ترور شخصیتها و ترور کور، از سوی استکبار، آمریکا و ائتلاف غربی، عربی و عبری

(برغم اینکه خودشان شدیدا دچار بحران این ویروس در ابتلا، انتشار و مرگ و میر ناشی از آن هستند)

اینک در شرایط  بحران جهانی کرونا، با ادامه تحریم در ورود دارو و کالای بهداشتی و تهدید سلامت مردم ایران

و اقدامات پلیدی، همچون راه زنی اقلام بهداری و گروکشی برخی کالاهای پزشکی درموضوعات سیاسی،

موجب زایش واژه جدیدی به نام تروریسم بهداشتی، با ترور سلامت انسانهای بیگناه، شده اند.

تروریسم بهداشتی و ترور سلامت !!

امروزه جامعه انسانی، در برابر امتحانی بزرگ قرار دارد

و زمان آن رسیده تا نقش واقعی خود را در برابر این اقدام تروریست بهداشتی نشان دهند.

واالسلام

ویروس منحوس کرونا نشان داد می تواند به حربه ایی برای تسلط بیشتر نظام سلطه در دنیا شده و ابزاری برای اقدامات تروریستی استکبار شود.

پس از عملیاتی شدن واژه هایی چون؛

تروریست نظامی، دولتی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ترور شخصیتها و ترور کور، از سوی استکبار، آمریکا و ائتلاف غربی، عربی و عبری

(برغم اینکه خودشان شدیدا دچار بحران این ویروس در ابتلا، انتشار و مرگ و میر ناشی از آن هستند)

اینک در شرایط  بحران جهانی کرونا، با ادامه تحریم در ورود دارو و کالای بهداشتی و تهدید سلامت مردم ایران

و اقدامات پلیدی، همچون راه زنی اقلام بهداری و گروکشی برخی کالاهای پزشکی درموضوعات سیاسی،

موجب زایش واژه جدیدی به نام تروریسم بهداشتی، با ترور سلامت انسانهای بیگناه، شده اند.

تروریسم بهداشتی و ترور سلامت !!

امروزه جامعه انسانی، در برابر امتحانی بزرگ قرار دارد

و زمان آن رسیده تا نقش واقعی خود را در برابر این اقدام تروریست بهداشتی نشان دهند.

واالسلام

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.