">

فرهنگی اجتماعی

به بهانه هفته دفاع مقدس

یاد باد آن روزگاران، که سروهای آسمانی، خاکی پوش زمینی هزار هزار عاشق سربدار، سینه چاک یک معشوق، چشم شهرت بستند و شهوت را به بند کشیدند.

22 سپتامبر 2020 14:40

یا رب شهدا و صدیقین 

دل نوشته ایی با پیشکسوتان شهادت و خون

به بهانه هفته دفاع مقدس

یاد باد آن روزگاران، که سروهای آسمانی، خاکی پوش زمینی هزار هزار عاشق سربدار، سینه چاک یک معشوق، چشم شهرت بستند و شهوت را به بند کشیدند.

«پیشکسوتان شهادت و خون»،

شهادت

شهدا

یاران انقلاب و دفاع مقدس،

در پاییز امروز چشم بردارید، نظاره کنید  که روزگار جوانی طی شد و بهار زندگانی خزان، و افسوس که جدائیم از آن حق گذاران و غافلیم که چه زمانی آمد و چه موقعی این چنین شد.

خدایا در دوره بی نظیر تاریخ،

نقطه ای از بهشت زمین، جمعی از یاران خمینی؛  فارغ از غیر خدا، به مسلخ عشق شتافتند و با «قهقه مستانه، عند ربهم یرزقون»، از پشت قاب عکس شان نظاره گر امروز ما هستند.

یاد یاران نجیب و آن دوران عجیب یاد باد.

زمین و زمان وام دار سرو قامتانی شد که در طواف عشق، دایره وارشان حسین (ع) در چرخشان خمینی بود

و در خلوت صفا بر تربت منا، نماز وصل خواندند، آسان پیشانی بر زمین نهادند، از خاک پرواز کردند و چه راحت با «قلبی مطمئن» از «چرب و شیرین دنیا» گذشتن .

شهدا

روز وصل دوستداران یاد باد.

یاد باد آن روزگاران یاد باد.

در پاییز امروز چشم بردارید، نظاره کنید  که روزگار جوانی طی شد و بهار زندگانی خزان، و افسوس که جدائیم از آن حق گذاران و غافلیم که چه زمانی آمد و چه موقعی این چنین شد.

خدایا در دوره بی نظیر تاریخ،

نقطه ای از بهشت زمین، جمعی از یاران خمینی؛  فارغ از غیر خدا، به مسلخ عشق شتافتند و با «قهقه مستانه، عند ربهم یرزقون»، از پشت قاب عکس شان نظاره گر امروز ما هستند.

یاد یاران نجیب و آن دوران عجیب یاد باد.

زمین و زمان وام دار سرو قامتانی شد که در طواف عشق، دایره وارشان حسین (ع) در چرخشان خمینی بود

و در خلوت صفا بر تربت منا، نماز وصل خواندند، آسان پیشانی بر زمین نهادند، از خاک پرواز کردند و چه راحت با «قلبی مطمئن» از «چرب و شیرین دنیا» گذشتن .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.