">

سیاسی و روابط بین الملل

پیام سید عبدالملک الحوثی به مقام معظم رهبری،

یک دقیقه؛ یک تحلیل، درسی که باید از نامه رهبر انصارالله یمن آموخت!

درسی که باید از نامه رهبر انصارالله یمن آموخت!

19 آگوست 2019 09:49

یمن مقاومت رهبری

مبارزان یمنی قریب به چهار ساله در برابر تهاجم بیگانگان مقاومت می کنند. ایستادگی اینان که با خون غیر نظامیان در برابر سلاح های ائتلاف عربی، غربی و عبری آمیخته، به صحنه قدرت نمایی مردم محروم یمن و مقاومت در برابر نظام سلطه تبدیل شده است.

مرداد 98 هئیت مقاومت یمنی در دیدار با مقام معظم رهبری، پیام سید عبدالملک الحوثی را تقدیم نمود. مهمترین فراز این پیام، تبعیت مقاومت یمن از ولایت رهبری ایران که در امتداد ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم و امیرالمومنین علیه السلام بود. موضوعی که بایستی، بیش از پیش، درنگاه، عملکرد و سیاستگذاری تمامی طیف های سیاسی و جناح های مطرح و صاحب تریبون در داخل کشور مد نظر قرار گیرد.

والسلام

یمن مقاومت رهبری مبارزان یمنی قریب به چهار ساله در برابر تهاجم بیگانگان مقاومت می کنند. ایستادگی اینان که با خون غیر نظامیان در برابر سلاح های ائتلاف عربی، غربی و عبری آمیخته، به صحنه قدرت نمایی مردم محروم یمن و مقاومت در برابر نظام سلطه تبدیل شده است. مرداد 98 هئیت مقاومت یمنی در دیدار با مقام معظم رهبری، پیام سید عبدالملک الحوثی را تقدیم نمود. مهمترین فراز این پیام، تبعیت مقاومت یمن از ولایت رهبری ایران که در امتداد ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم و امیرالمومنین علیه السلام بود. موضوعی که بایستی، بیش از پیش، درنگاه، عملکرد و سیاستگذاری تمامی طیف های سیاسی و جناح های مطرح و صاحب تریبون در داخل کشور مد نظر قرار گیرد. والسلام مبارزان یمنی قریب به چهار ساله در برابر تهاجم بیگانگان مقاومت می کنند. ایستادگی اینان که با خون غیر نظامیان در برابر سلاح های ائتلاف عربی، غربی و عبری آمیخته، به صحنه قدرت نمایی مردم محروم یمن و مقاومت در برابر نظام سلطه تبدیل شده است. مرداد 98 هئیت مقاومت یمنی در دیدار با مقام معظم رهبری، پیام سید عبدالملک الحوثی را تقدیم نمود. مهمترین فراز این پیام، تبعیت مقاومت یمن از ولایت رهبری ایران که در امتداد ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم و امیرالمومنین علیه السلام بود. موضوعی که بایستی، بیش از پیش، درنگاه، عملکرد و سیاستگذاری تمامی طیف های سیاسی و جناح های مطرح و صاحب تریبون در داخل کشور مد نظر قرار گیرد. والسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.