">

مرتب سازی:

جدیدترین ها

بیشترین بازدید

منطقه جغرافیایی

گونه های نوشتاری

نویسنده

کلید واژه

صنعت خودروسازی از مونتاژ تا تولید خودرو ملی و صادرات…

صنعت خودروسازی از مونتاژ تا تولید خودرو ملی و صادرات…

صنعت خودرو روابط پسینی و پیشینی گسترده‌ای دارد به طوری که 40 فعالیت بالادستی (تامین نهاده‌های واسطه ای صنعت خودرو) و 66 فعالیت پایین دستی (خرید ستانده های این بخش) مرتبط است. صنعت خودرو ایران به عنوان دومین صنعت مهم در اقتصاد کشور است. تولید خودرو در کشور با تاسیس شرکت ایران ناسیونال با تولید […]

پیمان های پولی دو جانبه و اقتصاد مقاومتی؛ اهداف و کارکردها

پیمان های پولی دو جانبه و اقتصاد مقاومتی؛ اهداف و کارکردها

ضرورت تنوع گرایی در تجارت خارجی، کشورها را بر آن داشته تا علاوه بر روشهای سنتی انتقال ارز و پوشش ریسک، ابزارهای جدیدی را نیز به موازات آن ایجاد کنند. “پیمان پولی دوجانبه” یکی از این روشهاست؛  بروز بحران مالی در سال 2007 در سطح جهان، باعث گرایش کشورهای مختلف به رویکرد جدیدی در ساختار تجارت بین‌المللی شد. کشورهایی که قبلاً از پول‌های رایج مانند دلار و یورو در مبادلات خود استفاده می‌کردند، روش جدیدی را برگزیدند که به «پیمان پولی دوجانبه» معروف شده است.

اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت

اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت

اساساً اهمیت صنعت نفت در میان صنایع کشور و نقش برجسته آن در اقتصاد، لزوم توجه این صنعت به تحقق اقتصاد مقاومتی را پررنگ‌تر می‌کند. بطوری که در سیاست های کلی 24 گانه اقتصاد مقاومتی که ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است چندین مورد بطور مستقیم و غیرمستقیم به این صنعت اشاره دارد. صنعت وسیع نفت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی حول محور اهدافی نظیر حرکت از خام فروشی به سمت صادرات فراورده‌های نفتی،‌ ایمن‌سازی صنعت، بهینه‌سازی مصرف انرژی است که تمامی این اهداف راهبردی مطابق با سند چشم‌انداز 20 ساله و سایر اسناد توسعه‌ای کشور است. صنعت نفت در اقتصاد كشور از سه جهت اهميت دارد که در این یادداشت به آن اشاره شده است…

تحلیل کلی وضعیت صنعت و معدن در جمهوری اسلامی

تحلیل کلی وضعیت صنعت و معدن در جمهوری اسلامی

در این یادداشت با استفاده از شاخص‌های استخراج شده، عملکرد ایجابی بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، بهداشت، رفاه و تأمین اجتماعی، ارتباطات، مسکن و شهرسازی، حمل و نقل و انرژی را مورد ارزیابی قرار داده و در ادامه به همین ترتیب روند تغییرات شاخص‌های مختلف در هر یک از بخش‌های مذکور را بازگو نموده ایم.

شرایط تأثیر گذار بر اقتصاد کشور، بعد از انقلاب اسلامی

شرایط تأثیر گذار بر اقتصاد کشور، بعد از انقلاب اسلامی

در این نوشتار، تلاش شده است شاخص‌های مورد استفاده برای ارزیابی فعالیت‌های مختلف استخراج و ارائه گردد.

امنیت اقتصادی، شاخص ها، چالش ها

امنیت اقتصادی، شاخص ها، چالش ها

مقدمه: امنیت در ابعاد مختلف  اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یکی از مهم ترین شاخص ها و مولفه های توسعه یافتگی کشورهاست بطوریکه اگر امنیت اقتصادی نباشد، سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی اعتماد نمی کند که در تولید سرمایه گذاری کند. بنابراین فعالیت های سوداگرانه رونق خواهد یافت. لذا اقتضای  سلامت اقتصادی این است که ویروس […]

نفوذ شرکت های چند ملیتی و پیامدهای آن

نفوذ شرکت های چند ملیتی و پیامدهای آن

با توجه به اهمیت “نفوذ” بعنوان گفتمانی که در سال‌های اخیر مورد تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری و به ادبیات رایج درعرصه سیاسی تبدیل شده است. لذا در این نوشتار کوتاه اشاره ای موجز به موضوع نفوذ اقتصادی با هدف تبیین درست کلیدواژه استراتژیک خواهیم داشت.

مقصد نظام آموزشی کشور کجاست؟

مقصد نظام آموزشی کشور کجاست؟

در نظام های اجتماعی و فرهنگی، حرف اول را فضای غالب می زند، کارمندان، دانشجویان و دانش آموزان که وارد اجتماع مربوط به خود می شوند، فضای غالب، آنها را جذب می کند. درفضای جامعه بشری و بخصوص در دنیای امروز مسئله های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی را باید ابتدا فرهنگی کرد و به عنوان یک ارزش در جامعه نهادینه نمود و آنگاه انتظار پذیرش عمومی داشت و …

دیپلماسی اقتصادی در عصر ترامپ

دیپلماسی اقتصادی در عصر ترامپ

دیپلماسی اقتصادی، هم راستا با تحولات ناشی از جهانی شدن و با نگاهی برونگرا و در تقابل با اقتصاد جهانی، در پی توسعه ارتقای قدرت اقتصادی خواهد بود.  تلاش های دستگاه سیاست خارجی  کشورمان پس از “برجام “در جهت برقراری روابط با کشورهای توسعه یافته و نقش آفرینی  در نظام بین الملل _ با توجه […]

تغییر واحد پول ملی

تغییر واحد پول ملی

در این نوشتار بنا داریم با تبیین حذف صفر از پول ملی و مطالعه تجربه دیگر کشورها و تاریخچه موضوع، شرایط، و میزان تاثیرِ حذفِ صفر از پول ملی بر تورم را مورد بررسی قرار دهیم .

راهکارهای عملیاتی در بخش بیمه های اتکایی مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی

راهکارهای عملیاتی در بخش بیمه های اتکایی مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی

صنعت بیمه یکی از گلوگاه‌هایی بود که تحریم‌کنندگان اقتصاد کشور مترصد فشار وارد آوردن از طریق آن به اقتصاد کشور بودند.

نفوذ اقتصادی و ابعاد آن – قسمت اول نفوذ  از راه تصمیم سازی

نفوذ اقتصادی و ابعاد آن – قسمت اول نفوذ از راه تصمیم سازی

  نفوذ اقتصادی در تصمیم‌سازی‌ها از چهار مسیر نهادهای مالی بین‌المللی، مشاوران اقتصادی، شکل دهی افکار عمومی و مذاکرات با شرکتهای چند ملیتی قابل تحقق است. در این نوشتار کوتاه به برخی راه‌های نفوذ اقتصادی از مسیر تصمیم‌سازی اشاره می کنیم. نفوذ از راه تصمیم سازی یکی از راه‌های نفوذ اقتصادی دشمن در کشور دخالت […]

روندهای جهانی و جهان جایگزین

روندهای جهانی و جهان جایگزین

شورای اطلاعات ملی امریکا (NIC) یکی از نهادهای امنیتی امریکا، در گزارشی با عنوان «روندهای جهانی سا ل 2030 و جهان جایگزین» چالش های پیش روی امریکا را تبیین و راهبردهای بلند مدت و کوتاه مدت را ارائه داده است. این گزارش، از سلسله گزارشاتی هست که هر 5 سال یکبار منتشر می شود و […]

مطالب بیشتر