">

مرتب سازی:

جدیدترین ها

بیشترین بازدید

منطقه جغرافیایی

گونه های نوشتاری

نویسنده

کلید واژه

تغییر اقلیم و بادهای 120 روزه سیستان
بادهای 120 روزه سیستان و تغییر اقلیم آن

تغییر اقلیم و بادهای 120 روزه سیستان

نحوه کاهش بادهای 120 روزه سیستان موضوع این یادداشت است.

لزوم مدیریت دسترسی به بانک های اطلاعاتی و حریم خصوصی
بانک های اطلاعاتی و حریم خصوصی

لزوم مدیریت دسترسی به بانک های اطلاعاتی و حریم خصوصی

مدیریت بانک های اطلاعاتی با رعایت حریم خصوصی موضوع این گزارش است.

مطالب بیشتر