">

مرتب سازی:

جدیدترین ها

بیشترین بازدید

منطقه جغرافیایی

گونه های نوشتاری

نویسنده

کلید واژه

گروه فن آوری و فضای مجازی

بازگشت به نظریه پردازان
تغییر اقلیم و بادهای 120 روزه سیستان
بادهای 120 روزه سیستان و تغییر اقلیم آن

تغییر اقلیم و بادهای 120 روزه سیستان

نحوه کاهش بادهای 120 روزه سیستان موضوع این یادداشت است.

لزوم مدیریت دسترسی به بانک های اطلاعاتی و حریم خصوصی
بانک های اطلاعاتی و حریم خصوصی

لزوم مدیریت دسترسی به بانک های اطلاعاتی و حریم خصوصی

مدیریت بانک های اطلاعاتی با رعایت حریم خصوصی موضوع این گزارش است.

واکاوی فیلترینگ در فضای مجازی-2
فیلترینگ در فضای مجازی

واکاوی فیلترینگ در فضای مجازی-2

فلیترینگ در فضای مجازی و معایب و مزایای آن و نمونه هایی کشورهایی که اقدام به فیلترنیگ می کنند موضوع این یادداشت است.

واکاوی فیلترینگ در فضای مجازی-1

واکاوی فیلترینگ در فضای مجازی-1

فیلترینگ یا مسدودسازی و روش های فیلترینگ در فضای مجازی موضوع یادداشت دو قسمتی پیش رو است.

آینده فضای مجازی-2
وضعیت های گوناگون در آینده فضای سایبری

آینده فضای مجازی-2

فضای سایبری چیست؟ و ابعاد ان کدام است؟ آینده بدیل این فضا در چند سناریو خلاصه می شود؟ دستمایه گزارش دو قسمتی پیش رو است. قسمت دوم این گزارش پیش روی شما است.

آینده فضای مجازی-1
ابعاد فضای سایبری و سناریوها

آینده فضای مجازی-1

فضای سایبری چیست؟ و ابعاد ان کدام است؟ آینده بدیل این فضا در چند سناریو خلاصه می شود؟ دستمایه گزارش دو قسمتی پیش رو است.

مدل مفهومی انتخابات بلاک چینی-3

مدل مفهومی انتخابات بلاک چینی-3

بیان مدل مفهومی بلاک چین و برگزاری انتخابات توسط این روش دستمایه گزارش سه قسمتی پیش رو است.

مدل مفهومی انتخابات بلاک چینی-2

مدل مفهومی انتخابات بلاک چینی-2

بیان مفهوم بلاک چین و برگزاری انتخابات توسط روش بلک چینی دستمایه گزارش سه قسمتی پیش رو است.

صنعت نیمه هادی، یک صنعت زیرساختی قدرت آفرین-2

صنعت نیمه هادی، یک صنعت زیرساختی قدرت آفرین-2

قسمت دوم این گزارش به موضوع تاثیرات این صنعت نیمه هادی در ابعاد نظامی و امنیتی و ضرورت سرمایه گذاری در آن می پردازد.

صنعت نیمه هادی، یک صنعت زیرساختی قدرت آفرین-1

صنعت نیمه هادی، یک صنعت زیرساختی قدرت آفرین-1

ضرورت راهبردی و چرایی ورود ایران به صنعت نیمه‏ هادی، میکروالکترونیک، نانوالکترونیک و مدارهای‏ مجتمع موضوع این گزارش است که توسط گروه فن آوری و فضای مجازی موسسه فرهیختگان تهیه و در دو قسمت ارائه می گردد.

کاربردهای پنهان اینترنت

کاربردهای پنهان اینترنت

بیان کاربردهای پنهان منظومه‏ های بزرگ ماهواره‏ای در پوشش توزیع اینترنت، بر مبنای تحلیل و گمانه‌زنی اطلاعاتی است و اسنادی نیز وجود دارد که به‌ طور ضمنی به کاربردهای دیگر منظومه‏ های بزرگ ماهواره‏ای اشاره‌کرده است. در مقاله‏ محققان دانشگاه بلوگنا [1] (شهر بلوگنا) ایتالیا، نسبت به کاربردهای دیگر، ازجمله مانیتورینگ سطح زمین با استفاده از منظومه‏ های بزرگ ماهواره‏ای اشاره ‌شده است.

مطالب بیشتر