">

مرتب سازی:

جدیدترین ها

بیشترین بازدید

منطقه جغرافیایی

گونه های نوشتاری

نویسنده

کلید واژه

دکتر محمد عظیمی

بازگشت به نظریه پردازان
حقوق بشر و امنیت ملی

حقوق بشر و امنیت ملی

انسان ها از این حیث که در اساس خلقت یکسان آفریده شده و در صفت انسانیت، اشتراک وجودی دارند دارای حقوقی مشترک و یکسان هستند. این حقوق در تمامی جوامع بشری، صرف نظر از تابعیت، ریشه قومی، نژادی، زبان، رنگ، مذهب و جنسیت باید محترم شمرده شده و هیچ کس حق ندارد آنها را از حقوق انسانی خود محروم کند.

مطالب بیشتر