">

مرتب سازی:

جدیدترین ها

بیشترین بازدید

منطقه جغرافیایی

گونه های نوشتاری

نویسنده

کلید واژه

دکتر سعدالله زارعی

بازگشت به نظریه پردازان
سابقه، زمينه ها و علل عادي سازي روابط عربستان و رژيم صهيونيستي – قسمت سوم

سابقه، زمينه ها و علل عادي سازي روابط عربستان و رژيم صهيونيستي – قسمت سوم

عريانسازي روابط تاريخي با عربستان و پارهاي از کشورهاي مسلمان شرق افريقا به دلیل ضعیف دیده شدن تل آویو در تحولات منطقه در سال 1397 است. این قسمت به موضوع سوابق عاديسازي روابط، طرح ملک عبدالله، استراتژی آشکارسازي روابط و دلايل آشکارسازي آن از زمان دولت اوباما می پردازد.

سابقه، زمينه ها و علل عادي سازي روابط عربستان و رژيم صهيونيستي –  قسمت دوم

سابقه، زمينه ها و علل عادي سازي روابط عربستان و رژيم صهيونيستي – قسمت دوم

آشکار شدن روابط با رژيم صهيونيستي با آل سعود در واقع براي جبران ضعفي است که عربستان سعودی از ناحيه بياثر شدن اقدامات آمريکا و به طور کلي غرب در مهار جنبشهاي مردمي احساس کردند. این قسمت به تاریخ مناسبات رژیم سعودي و رژیم صهيونيسم و کمکهاي خاص آلسعود به رژيم غاصب فلسطین براي استقرار می پردازد.

سابقه، زمينه ها و علل عادي سازي روابط عربستان و رژيم صهيونيستي – قسمت اول

سابقه، زمينه ها و علل عادي سازي روابط عربستان و رژيم صهيونيستي – قسمت اول

آشکارسازي روابط عربستان سعودي و اسرائيل تابعي از آشکار شدن نقش مخرب امنيتي رياض در مناسبات منطقه اي است. این مقاله در سه قسمت به این مهم پرداخته است.
در قسمت اول تاریخچه شکل گیری کشور عربستان سعودی از امپراتوری عثمانی و قول وعیدهایی که موسسین آل سعود از انگلیس در حمایت از حکومتشان گرفته اند، بازگو کرده و به مشکلات این رژیم آل سعود در منطقه پس از تاسیس می پردازد.

مطالب بیشتر