">

سیاسی و روابط بین الملل

نقش اساسی ریز فاکتورها در حفظ و نگه داشت امنیت پایدارِ ملی

تامین ریز فاکتورهای امنیت جامعه موضوع یادداشت کوتاه دکتر رضا رسولی مدرس دانشگاه باز نشر از روزنامه جام جم، است.

24 اکتبر 2018 10:09

ریز فاکتورها و امنیت ملی

شبیه سازی یکی از روش های کاربردی برای تحلیل و بررسی موضوعات اجتماعی است. از این حیث جامعه ی انسانی شباهت بسیار زیادی با ساختار ارگانیک بدن انسان دارد.

با این نگاه همان طور که سلامت اهمیت اساسی برای ادامه ی زندگی انسان دارد، امنیت هم، برای بقای یک جامعه اهمیت حیاتی دارد و در میان مفاهیم پایه در عرصه ی امنیت، امنیت ملی بالاترین سطح از ارزش و اولویت را داراست.

با همین نگرگاه، می توان نظر تخصصی پزشکان را به مدد گرفت که به صراحت تاکید دارند: حفظ سلامت انسان، یک موضوع فرآیندی است که از ریز فاکتورهای متنوعی تشکیل شده است.

به عنوان مثال انسان برای حفظ سلامت قلب ش علاوه بر آن که مجبور است سلامت کلی بدن خود را حفظ کنند تا مثلا بر اثر یک تصادف شدید جان خود را از دست ندهد ناگزیر است ریز فاکتورهای متعدد و متنوعی را از قبیل کنترل مستمر وضعیت قلب و عروق پرهیز از پر خوری و افزایش قند و چربی بدن، دوری از استرس و فشارهای عصبی و انجام مستمر ورزش را در برنامه های جاری زندگی خود لحاظ کند تا دچار حمله ها و سکته های قلبی و ناگزیر انجام عمل جراحی قلب باز و یا شاید مرگ و از دست دادن جان خود نگردد.

با این تشبیه ملموس انسانی اگر بخواهیم پایه ی اساسی زندگی اجتماعی یعنی امنیت را مورد توجه قرار دهیم، باید بدانیم که برای به دست آوردن این محور حرکت اجتماع، خصوصا دارا شدن امنیت پایدار ملی، علاوه بر این که نیازمند انواع پیش بینی ها و اقدامات نظامی و امنیتی هستیم، هرگز نمی توانیم از ریز فاکتورهای تامین امنیت غفلت کنیم.

ریز فاکتورها و امنیت ملی

چرا که سر جمع این ریز فاکتورها هستند که مانند حفظ و نگه داری سلامت برای بدن انسان، برای جامعه ی ما امنیت را ایجاد می کنند.

از جمله مهمترین ریز فاکتورهای جامعه ی کنونی در روزگار معاصر می توان به این موارد اشاره کرد:

1- رسیدگی به وضعیت معیشت و ایجاد رفاه و رضایت مندی برای مردم

2- آگاه سازی مردم خصوصا مردمان و ساکنان مناطق مرزی یا مرزهایی که احتمال انواع اقدامات ضد امنیتی در آن ها بیش تر است، از انواع خطرات و مخاطرات و آموزش آن ها برای انجام هرگونه عمل خود حفاظتی و عمل متقابل در وضعیت بحرانی.

نقش اساسی ریز فاکتورها در حفظ و نگه داشت امنیت پایدارِ ملی

3- طراحی نظام رسانه ای تعاملی برای اقناع افکار عمومی در خصوص:

الف : توجه به دارایی ها و توانایی ها ی ملی

ب :غیرت داشتن نسبت به منافع ملی/ ترسیم چشم انداز امید ها و نویدها.

4- توسعه و گسترش لوازم و آموزش های مربوط به دفاع شهری و مرزی غیر نظامیان

5- سالم سازی حداکثری نظام اداری کشور و بر خورد با متخلفین و سو استفاده کنندگان از اموال و فرصت های عمومی و ارایه خدمات اداری مناسب و درست و به هنگام به مردم، برای ایجاد و تقویت حس تعلق خاطر و احساس رضایت مندی در بین شهروندان

6- ایجاد یک شبکه ی واقعی نظام مشارکت برای حضور هم افزای مردم در عرصه ی بیان انتقادها و پیش نهادها و بهره مندی از ظرفیت های مدنی آن ها جهت ایجاد امنیت پایدار.

ریز فاکتورها و امنیت ملی

واضح است که با اجرای هدفمند ریز فاکتورها، می توان امنیت ملی پایدار را به دست آورد و حفظ کرد و باید دانست که امنیت یک مفهوم فرآیندی چند وجهی است و تا زمانی که تمام بخش های مرتبط با آن ایجاد نشود، امنیت فراگیر تحقق نمی یابد.

رضا رسولی

مدرس دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.