">

مدیر سایت

شهادت سردار اسلام حاج قاسم سلیمانی بر حضرت حجت ابن الحسن (عج) و نائب برحقش مقام معظم رهبری تبریک و تسلیت باد

شهادت مزد مردان خداست

3 ژانویه 2020 17:34

شهادت مزد مردان خداست

بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شود

اگر سردار شهید سلیمانی بجز شهادت نصیب دیگری داشت باید به یک عمر مجاهدت این شهید بزرگوار و مجاهدت های او  تعجب نمود.

شهادت او حقانیتی دیگر شد بر درستی راهی که چهل سال پیش امام راحلمان پرچمدار  ان راه شدند و  امریکا را شیطان اکبر نامیدند

شهید قاسم سلیمانی نشان داد ایمان به مبارزه با شیطان اکبر، در میدان های خون و اتش رقم خورده است.

شهادت سردار اسلام سلیمانی تبلور شهادت صدها نفس الزکیه بدست سپاهیان سفیانی است  که  امت اسلامی را  گامی دیگربه ظهور منجی عالم (عج ) نزدیک تر خواهد کرد.

شهد شهادت گوارای روح مطهرت باد.