">

مرتب سازی:

جدیدترین ها

بیشترین بازدید

منطقه جغرافیایی

گونه های نوشتاری

نویسنده

کلید واژه

قطعنامه 2234 شورای امنیت سازمان ملل علیه رژیم صهیونیستی! چرا؟

قطعنامه 2234 شورای امنیت سازمان ملل علیه رژیم صهیونیستی! چرا؟

تصویب قطعنامه 2234 مبنی بر ممنوعیت شهرک سازی در سر زمین های اشغالی فلسطین توسط شورای امنیت سازمان ملل که با رأی ممتنع همراه بود،موجب واکنش منفی رزیم صهیونیستس گردیدکه این واکنش ها در دو بازۀ زمانی کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

مطالب بیشتر