">

مرتب سازی:

جدیدترین ها

بیشترین بازدید

منطقه جغرافیایی

گونه های نوشتاری

نویسنده

کلید واژه

دکتر سید محمدجواد میرطاهر

دکتر سید محمدجواد میرطاهر

بازگشت به نظریه پردازان دکترای مدیریت مالی متخصص اوراق بهادار سازی بیمه ها کارشناس صنعت بیمه و  بازار سرمایه
عوامل عدم اجرای سیاست یکسان­ سازی نرخ ارز در دولت یازدهم

عوامل عدم اجرای سیاست یکسان­ سازی نرخ ارز در دولت یازدهم

یکی از آسیب هایی که چند نرخی بودن نرخ ارز به اقتصاد ایران وارد می کند ایجاد فساد و رانت است که در سال های گذشته گزارش های متعددی در این زمینه از سوی نهادهای نظارتی مطرح شده است. همچنین رهایی از ارز چند نرخی و تثبیت نرخ ارز منجر به آسان‌تر شدن و پائین آمدن ریسک در برنامه‌ریزی آینده برای سرمایه‌گذاری است و دیگر اینکه ثبات نسبی را در سرمایه‌گذاری به‌وجود می‌آورد. اما سوال اصلی که اکنون با گذشت بیش از سه سال با آن مواجه هستیم این است که با وجود اهتمام دولت به تک نرخی کردن ارز چرا در مقام عمل با مشکل روبرو بوده و نتوانسته آن را اجرایی نماید. پاسخ به این سئوال و برخی سئوالات دیگر را در این یادداشت ملاحظه خواهید کرد.

راهکارهای عملیاتی در بخش بیمه های اتکایی مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی

راهکارهای عملیاتی در بخش بیمه های اتکایی مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی

صنعت بیمه یکی از گلوگاه‌هایی بود که تحریم‌کنندگان اقتصاد کشور مترصد فشار وارد آوردن از طریق آن به اقتصاد کشور بودند.

مطالب بیشتر