">

مرتب سازی:

جدیدترین ها

بیشترین بازدید

منطقه جغرافیایی

گونه های نوشتاری

نویسنده

کلید واژه

گروه سیاسی و روابط بین الملل

بازگشت به نظریه پردازان
چالش‌ها و اولویت‌های رئیس جمهور جدید آمریکا-2

چالش‌ها و اولویت‌های رئیس جمهور جدید آمریکا-2

در انتخابات 2020 آمریکا چالش های رئیس جمهور فعلی و اولویت های رئیس جمهور جدید کدام است؟ یادداشت دو قسمتی پیش رو پاسخ می دهد.

چالش‌ها و اولویت‌های رئیس جمهور جدید آمریکا-1

چالش‌ها و اولویت‌های رئیس جمهور جدید آمریکا-1

در انتخابات 2020 آمریکا چالش های رئیس جمهور فعلی و اولویت های رئیس جمهور جدید کدام است؟ یادداشت دو قسمتی پیش رو پاسخ می دهد.

خطای بزرگ و اشتباه راهبردی دولت ترامپ

خطای بزرگ و اشتباه راهبردی دولت ترامپ

خطای راهبردی دولت آمریکا در طرح فعال کردن مکانیسم ماشه موضوع یادداشت است.

فریب بزرگ و شکست ویرانگر آمریکا
شکست‌های آمریکا در شورای امنیت در مقابل ملت ایران

فریب بزرگ و شکست ویرانگر آمریکا

تصمیمات نابجای آمریکا در سیاست خارجی علیه جمهوری اسلامی موضوع یادداشت است.

ظهور و افول هژمونی آمریکا

ظهور و افول هژمونی آمریکا

چرائی ظهور قدرت و ارائه قرائن افول هژمونی آمریکا موضوع این یادداشت است.

بیداری تاریخی امریکا

بیداری تاریخی امریکا

نگاهی گذرا به تاریخچه جنبش مردم آمریکا بخصوص سیاه پوستان و تحولات اخیر در این کشور موضوع یادداشت است.

گزارشی از هم اندیشی کارآمدی ساختاری در جمهوری اسلامی ایران

گزارشی از هم اندیشی کارآمدی ساختاری در جمهوری اسلامی ایران

گزارشی از هم اندیشی سایت راهبرد ملی با عنوان کارآمدی جمهوری اسلامی ایران

آزموده‌ها و آموزه‌های نهضت پانزده خرداد

آزموده‌ها و آموزه‌های نهضت پانزده خرداد

رخدادهای تاریخی دارای آزموده ها و آموزه هایی منحصر به خود هستند که بایستی آن را در ظرف زمانی و مکانی آن رخداد شناسایی و مورد واکاوی قرار داد. رخداد 15 خرداد سال 1342 به عنوان سرفصل و مبدا انقلاب اسلامی ایران دارای آزموده ها و آموزه های ویژه ایی است که این مهم در هم اندیشی برخی پژوهشگران و صاحب نطران سیاسی و تاریخی در سایت راهبرد ملی در سه محور الگو پذیری از 15 خرداد ، نتایج و اهداف 15 خرداد و همچنین عوامل مشابه تاثیر گذار در بوجود آمدن 15 خرداد در شرایط کنونی ، و ارتباط آن با جمهوری اسلامی در دهه 90 بحث و نتیجه گیری شده است .

تاثیر اختلافات سیاسی بر انسجام اجتماعی؛  شما چه نظری دارید؟

تاثیر اختلافات سیاسی بر انسجام اجتماعی؛  شما چه نظری دارید؟

درخواست نظر خواهی از خوانندگان محترم سایت راهبرد ملی

فرار مغزها، واقعیت یا دروغ

فرار مغزها، واقعیت یا دروغ

به منظور بررسی چگونگی فرار مغزها از ایران گروه برهان وابسته به موسسه مطالعات سبحان با بررسی چگونگی حضور کمی دانشجویان و اساتید ایرانی در هیئت های علمی معتبرترین دانشگاه های دنیا در دو دهه اول قرن بیست یکم به یافته های متفاوتی از آنچه در گزارشات سایر رسانه های مجازی و غیر مجازی و حتی سازمان های بین المللی در سال های اخیر آمده ، رسیده است .

میزان موفقیت گفتمان دانشجویی در به ثمر رسیدن اهداف انقلاب و چشم انداز ها- 2

میزان موفقیت گفتمان دانشجویی در به ثمر رسیدن اهداف انقلاب و چشم انداز ها- 2

مقطع 16 آذر بهانه ایی شده است تا نشستی با موضوع دانشگاه و دانشجویان در سایت راهبرد ملی برگزار گردد و از مدعوین سئوالاتی در خصوص گفتمان دانشگاه و دانشجو در گذشته و حال پرسیده شود. گفتگو و مطالب ارائه شده توسط مدعوین در این نشست طی دو قسمت ارائه می گردد.
در قسمت دوم دکتر امیر حسین طاهری عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی به پرسش های این نشست پاسخ می دهند.

وحدت؛ راهبرد پیامبر اسلام

وحدت؛ راهبرد پیامبر اسلام

به مناسبت هفته وحدت این یادداشت به سیره رسول اکرم (ص) در خصوص ایجاد وحدت بین مسلمین پرداخته است.

قدرت دفاعی، عنصر اقتدار ملی

قدرت دفاعی، عنصر اقتدار ملی

بخشی از بیانات رهبری در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش

96/8/3

آینده پژوهی چهره های نوین تهدیدات و ضرورت تدبیر برای امنیت ملی -2

آینده پژوهی چهره های نوین تهدیدات و ضرورت تدبیر برای امنیت ملی -2

این یادداشت به موضوع آینده پژوهی و چهره های نوین تهدیدات در حوزه فرهنگ ، اقتصاد ، سیاست و امنیت کشورها در جهان می پردازد.

همبستگی ملی، انسجام اسلامی، ظرفیت ها، فرصت ها

همبستگی ملی، انسجام اسلامی، ظرفیت ها، فرصت ها

فرصت ها و ظرفیت هایی که انسجام اسلامی و اتحاد ملی در ایران را مورد توسعه و تقویت قرار داده و راه کارهای اجرایی آن، موضوع این یادداشت است.

آثار و پیامدهای سیاسی و اجتماعی برجام

آثار و پیامدهای سیاسی و اجتماعی برجام

روند طولانی مذاکرات و متغیرهای اثرگذار آن، پایداری مردم و حاکمیت در برابر فشار تحریم ها، عیار بالای مردم ایران در حمایت از نظام اسلامی، چهره دشمنان و صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران و رسمیت یافتن برنامه هسته ای ایران را با برجام به جهانیان نشان داد. در این یادداشت با طرح آثار و پیامدهای مثبت و منفی این توافق، بر تقویت آن تاکید کرده است.

کودتای 28 مرداد بازخوانی آن در چشم‌انداز کنونی        بخش پایانی

کودتای 28 مرداد بازخوانی آن در چشم‌انداز کنونی بخش پایانی

بخش پایانی نشست با موضوع کودتای 28 مرداد و بازخوانی آن و چشم انداز کنونی به بیان فرازهایی از تاریخ ملی شدن صنعت نفت و وقایع ان مقطع و سپس شیوه ها و رویه های مشابه که در زمان فعلی از سوی آمریکا در برنامه مقابله با جمهوری صورت می گیرد اختصاص دارد.

کودتای 28 مرداد بازخوانی آن در چشم‌انداز کنونی      بخش سوم

کودتای 28 مرداد بازخوانی آن در چشم‌انداز کنونی بخش سوم

دیپلماسی ، اقدام نظامی و اقدامات پنهان سه روش دولت های سلطه گر برای اقدامات مداخله گرانه در امور سایر کشورها است .امریکا وانگلیس با این سه رویه دولت دکتر مصدق را سرنگون کردند. امروزه نیز قدرت ها از جمله امریکا با همین رویه ها درصدد براندازی جمهوری اسلامی شده اند. چگونگی این رویه در بخش سوم نشست سایت راهبرد ملی ارائه می گردد.

کودتای 28 مرداد بازخوانی آن در چشم‌انداز کنونی   بخش دوم

کودتای 28 مرداد بازخوانی آن در چشم‌انداز کنونی بخش دوم

بخش دوم نشست بررسی کودتای 28 مرداد به سخنان دکتر طاهری اختصاص دارد. ایشان معتقد هستند موضوع نفوذ در کودتای 28 مرداد یکی از مهمترین فاکتورهای اساسی در شکست دولت دکتر مصدق می باشد و برخی عوامل داخلی و خارجی موجب موفقیت کودتا شد. بعد از گذشت بیش از 50 سال و در شرایط کنونی با توجه به عدم تغییر در اهداف نظام سلطه در منطقه هنوز سیاست های آمریکا تغییری نیافته و برای مقابله راهکارهایی ارائه می دهند.

کودتای 28 مرداد بازخوانی آن در چشم‌انداز کنونی بخش نخست

کودتای 28 مرداد بازخوانی آن در چشم‌انداز کنونی بخش نخست

بخش نخست از نشست تخصصی گروه سیاسی سایت راهبرد ملی با موضوع «اهداف کنونی نظام سلطه (آمریکا) ، به بهانه سالگرد کودتای آمریکایی 28 مرداد علیه دولت وقت در ایران – تشابهات و تفاوت ها» که با حضور برخی محققین و پژوهشگران سیاسی و تاریخی برگزار گردید به بررسی راهبرد چندین ساله آمریکا و هم پیمانانش در منطقه به منظور براندازی یا تغییر نظام ج . ا . ایران از طریق روش های سخت می پردازد.

آینده داعش و آینده تحولات

آینده داعش و آینده تحولات

برغم شکست های اخیر نظامی که گروه تکفیری و افراطی داعش در عراق و سوریه متحمل گردیده است ، به دلیل ریشه دار بودن تفکرات افراطی سلفی و تکفیری از یک سو و از طرف دیگر سیاست های متناقض و همچنین عدم اراده لازم بازیگران سیاسی در منطقه و فرا منطقه ای ، قضاوت برای نابودی کامل و آینده داعش را زود هنگام می نماید. این یادداشت به چگونگی این سیاست ها و راهبردهایی که جمهوری اسلامی با توجه به آینده تحولات بایستی اتخاذ نماید، می پردازد.

تاثیر تحریم جدید آمریکا بر برجام و قطعنامه 2231 و راه کارهای مقابله ایران

تاثیر تحریم جدید آمریکا بر برجام و قطعنامه 2231 و راه کارهای مقابله ایران

در دور تازه ای از اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران، بسته تحريمي جديدی این بار به بهانه تروریسم و آزمایش موشک های بالستیک و تسلیحاتی ، در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، به تصویب رسید، در این بسته تحریمی، آمریکا اقدام به تجميع تحريم هاي غير هسته اي کرده و سپاه و هر کسی که با برنامه موشکي ايران در ارتباط است را مورد تحریم قرار داده است. با توجه به موارد فوق این سئوالات مطرح است: آیا آزمایشات موشکی ایران ناقض برجام یا قطعنامه 2231 شورای امنیت بوده؟ آیا اعمال تحریم¬های جدید از سوی کنگرۀ آمریکا با مفاد (روح و متن ) برجام متناقض است؟ راه کارهای پیش روی ایران در صورت نقض برجام چه خواهد بود؟

سیاست خارجی و مدیریت فرصت ‏ها

سیاست خارجی و مدیریت فرصت ‏ها

یکی از فاکتورهای مهم توانایی یک نظام در معادلات بین المللی میزان مشارکت مردم در انتخابات است . نظام بین الملل با نظر به سطح میزان مشارکت های سیاسی در هر کشور به اقتدار ، همگرایی و قدرت ملی یک ملت -دولت در دفاع از آرمان هایش خواهد رسید.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی با استفاده از این فاکتور به عنوان یکی از تاثیرگذارترین کشور در منطقه به ایفای نقش پرداخته است. این یادداشت به مواردی از فرصت هایی اشاره می کند که جمهوری اسلامی می تواند از شرایط پسا انتخاباتی سال 96 در حوزه سیاست خارجی بهره برداری کند.

ظرفیت ها و چالش های جریان تکفیری

ظرفیت ها و چالش های جریان تکفیری

در کنار چالش هایی که جریانات تکفیری در مقطع کنونی برای منطقه و جهان ایجاد نموده اند آنان دارای شاخص ها و ظرفیت های بخصوصی نیز می باشند. شناسایی این شاخص ها و ظرفیت ها می تواند کمک بزرگی در پیشگیری از رشد فزآینده آنان فراهم سازد. این یادداشت به رئوسی از این ظرفیت ها اشاره دارد.

رفتار متفاوت بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در حمایت از داعش

رفتار متفاوت بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در حمایت از داعش

رفتار متناقض ائتلاف غربی – عربی در خصوص جریانات تکفیری طی سال های گذشته دستمایه این یادداشت می باشد.

چشم انداز مهمترین چالش ها و تهدیدات داخلی و منطقه ای

چشم انداز مهمترین چالش ها و تهدیدات داخلی و منطقه ای

به منظور ارایه راه کارها و راهبردهایی که برای مقابله ، رفع یا کاهش آسیب ها و تهدیداتی که متوجه انقلاب اسلامی است بایستی شناخت صحیحی از چالش ها و تهدیداتی که در حوزه داخلی و منطقه ایی متوجه انقلاب اسلامی در کوتاه مدت و میان مدت وجود دارد بدست آورد. این یادداشت چشم اندازی از تهدیدات و آسیب هایی که در کوتاه مدت و میان مدت نظام جمهوری اسلامی ایران را متاثر می سازد بیان می دارد.

تهدید و چالش های جریان های تکفیری ، راهبردها و راه کارها

تهدید و چالش های جریان های تکفیری ، راهبردها و راه کارها

تهدید و چالش های آتی گروه های تکفیری و داعش علی رغم ضربه پذیری این جریانات در روزهای اخیر در سوریه و عراق و تغییرات ژئوپولیتک و جغرافیایی بوجود آمده در منطقه باید همواره مورد نظر باشد. این یادداشت به این تهدیدات و چالش ها پرداخته و راه کارها و راهبردهایی در این رابطه پیشنهاد می کند .

بازخوانی نهضت 15 خرداد و سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی ایران

بازخوانی نهضت 15 خرداد و سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی ایران

تمامی رخدادهای تاریخی دارای آزموده ها و آموزه هایی منحصر به خود هستند که بایستی آن را در ظرف زمانی و مکانی آن رخداد شناسایی و مورد واکاوی قرار داد. رخداد 15 خرداد سال 1342 به عنوان سرفصل و مبدا انقلاب اسلامی ایران دارای آزموده ها و آموزه های ویژ ه ایی است که این مهم در نشست کارشناسانه سایت راهبرد ملی در سه محور الگو پذیری از 15 خرداد ، نتایج و اهداف 15 خرداد و همچنین عوامل مشابه تاثیر گذار در بوجود آمدن 15 خرداد در شرایط کنونی ، و ارتباط آن با جمهوری اسلامی در دهه 90 بحث و نتیجه گیری شده است .

رابطه 15 خرداد 42 با شرایط امروز و سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی ایران

رابطه 15 خرداد 42 با شرایط امروز و سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی ایران

قیام 15 خرداد 42 و ابعاد و و یژگی های خاص آن به عنوان مبدا انقلاب اسلامی ایران در شرایط امروز و سیاست های راهبردی چه نقش و کاربردی می تواند داشته باشد ؟ این موضع در نشستی در سایت راهبرد ملی مورد بررسی قرار گرفت.

کنشگری ژئوپولیتیکی داعش

کنشگری ژئوپولیتیکی داعش

. داعش با ترسیم اهداف افراطی تکفیری و ضد شیعی در عرصه خاورمیانه و جغرافیای سیاسی جهان اسلام در حال کنشگری ژئوپلیتیکی است. ساختار تشکیلاتی داعش به صورت سلسله مراتبی بوده و با استفاده از یک سازمان رسانه‌ای گسترده، چند لایه و پیچیده به دنبال رسیدن به بخشی از اهداف خود در حوزه افکار عمومی ودر عرصه رسانه است

مطالب بیشتر